• Ilmainen toimitus myymälänoudossa ja yli 50 euron tilauksissa
  • ​​30 pv vaihto- ja palautusoikeus
  • Nopea ja luotettava toimitus
  • Kotimainen myymäläketju

Tietosuojaseloste

Timanttiset asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Osuuskunta Timanttiset (myöhemmin Yhtiö)
Osoite: Laippatie 15 A 4, 00880 Helsinki
Puhelin: 09 477 8520
Sähköposti: timanttiset(a)timanttiset.fi
Y-tunnus: 0155364-3

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Sami Koskinen, postiosoite: Osuuskunta Timanttiset, Laippatie 15 A 4, 00880 Helsinki, sähköpostiosoite: info(a)timanttiset.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaiden osalta asiakassuhteiden ylläpito. Henkilö- ja ostotietoja käsitellään lisäksi Yhtiön tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja markkinointia varten. Yhtiö voi toteuttaa henkilötietojen profilointia markkinoinnin kohdentamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan antama suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään Yhtiön asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, profilointiin ja tuotteiden ostamiseen liittyviä tietoja sekä asiakkaiden itse Yhtiölle tiedoksi antamaa tietoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan siirtää Yhtiön myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille Yhtiön lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Yhtiö käyttää suoramarkkinointiin ja viestintään Spotmore-palvelua. Spotmorelle siirretään käyttäjän etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja säilytetään tarvittavan ajan, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset liikesuhteeseen perustuen. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Asiakkaiden henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin asiakkuus jatkuu ja rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Timanttiset-myymälään tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

12. Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Tietoturva
Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhtiön tietojärjestelmään, mikä on palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattu. Sähköisiin tietoihin pääsy on rajattu vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa. Luottamuksellinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.5.2018.

 

Copyright 2020 Timanttiset